Antiga Estació Anglès________

Ajuntament d'Anglès

Un magnífic viatge on encara i queden molts records. Un Antic tren on la gent tenia temps d'agafar flors amb el tren en marxa.
Anglès
La Selva, Girona

Antiga Ruta del Carrilet

  • Antic Tren del Carrilet ruta que anava des de Girona fins a Olot, on la gent podia gaudir dels grans paisatges i podien veure com el pagès treballava els seus camps amb gran dedicació.
    Un tren que portava la gent d'aquell temps a les seves respectives feines o a les grans festes majors dels pobles propers... Quins records... si els camins poguéssin enraonar...
  • Informació addicional:

    Avui dia, tota la ruta és considerada Via Verda i es pot gaudir caminant o amb bicicleta.

  • Calendari: Tot l'any
  • Ubicació: Anglès