Can Cendra -Jordi Capdevila
Diferents elements decoratius ens recorden que estem en un espai i uns jardins noucentistes.
Anglès
La Selva, Girona

El Jardí Noucentista de Can Cendra

  • A casa nostre el noucentisme constituí una fita important en l'arquitectura. L'obra realitzada té un gran interés i gaudeix d'una forta personalitat, que es desenvolupà entorn de Rafael Masó, principal impulsor de la línia més avantguardista de la nova estètica, basada en la recuperació d'un classicisme mediterrani d'arrels arcaïtzants que s'entroncava amb els moviments renovadors centreuropeus. Masó és considerat l'arquitecte català més destacat d'aquest segle.
    El poble d'Anglès ens sentim molt orgullosos de la petjada que ens ha deixat. Va realitzar una reforma i ampliació; Can Cendra Anglès (1913-15).
  • Ubicació: Can cendra, angles, girona
  • Adreçat a: A tothom